Освітня програма

     У Ліцеї визначена українська мова навчання, предмет «Захист України» вивчається на профільному рівні, запроваджено посилене вивчення предмету «Фізична культура».

     Предмет «Захист України» вивчається з І курсу ліцею (8 клас) та дезінтегрований на навчальні дисципліни: Військова підготовка; Вогнева підготовка; Тактична підготовка; Цивільний захист; Домедична підготовка; Історія українського війська; Основи військової етики та психології.

     Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. Тому в ліцеї введені напрями навчання: військово-спортивний (посилене вивчення математики), військово-юридичний (посилене вивчення історії), військово-економічний (посилене вивчення англійської мови, вивчення дисциплін з основ митної справи).

     Ліцей є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р. №268), який працює над темою «Система виховання громадянина-патріота в умовах профільного навчального закладу військово-професійної спрямованості».

     Освітня програма та навчальний план Ліцею розроблені на виконання Законів України «Про освіту», "Про повну загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405), Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408), Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406).

     Навчальний план складено з урахуванням:

     - Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 №717 (додаток 1 «Базовий навчальний план ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою»);

     - рішення Дніпропетровської міської ради від 30.07.2009 №1852 «Про відкриття Комунального закладу освіти «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської міської ради та затвердження штатного розпису», яким передбачено сумарне навантаження на одного учня у 39 годин.

     Варіативна складова навчального плану використана на:

     - підсилення предметів інваріантної складової (математики, англійської мови, історії, фізичної культури);

     - запровадження спецкурсу «Основи митної справи»;

     - індивідуально-групові заняття з математики, історії та англійської мови.

     Обсяг навчального навантаження ліцеїстів на рік складає:

     - на І курсі (8 клас) – 1365 годин;

     - на ІІ курсі (9 клас) – 1365 годин та 40 годин навчально-польових зборів;

     - на ІІІ курсі (10 клас) – 1365 годин та 70 годин навчально-польових зборів;

     - на ІV курсі (11 клас) – 1365 годин.

     Навчально-польові збори є обов’язковими для кожного ліцеїста та проводяться з метою практичного закріплення здобутих знань, умінь та навичок ліцеїстів наприкінці навчального року або поетапно, наприкінці першого семестру та навчального року.

     Ліцей працює в режимі школи повного дня за п’ятиденним навчальним тижнем.

     Відповідно до ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, тривалість канікул протягом навчального року – 30 календарних днів.

Визначена така структура навчального року:

     І семестр: 01.09.2020 – 24.12.2020; ІІ семестр: 11.01.2021 – 28.05.2021.

     Канікули: осінні: 26.10.2020 – 01.11.2020;

                    зимові: 25.12.2020 – 10.01.2021;

                    весняні: 22.03.2021 – 28.03.2021.

     Поділ навчальних взводів на групи при вивченні української та іноземних мов, інформатики та технологій, фізичної культури та предмету «Захист України» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум