Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при УМСФ

 

Документи вступника

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які подають вступники до приймальної комісії

 


 

- Заява батьків про зарахування сина вступником до ліцею

- Особиста заява вступника про допущення до вступних випробувань

- Копія свідоцтва про народження (оригінал пред’являється)

- Автобіографія вступника (написана всланоруч)

- Характеристика вступника з попереднього місця навчання 

      (завірена підписом директора та печаткою навчального закладу)

- Табель навчальних досягнень вступника з попереднього місця навчанн

     (завірений підписом директора та печаткою навчального закладу)

- Довідка про склад сім’ї (форма №3)

- Довідка про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-1/о)

- Карта профілактичної роботи з учнем та його батьками щодо виявлення факторів

    ризику алкогольних та наркотичних проблем (форма №086-2/о)

- Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок, форма №086/о)

- Карта профілактичних щеплень (форма №063/о)

- Медична довідка про проходження психіатричного огляду (форма №122-2/о)

- Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма №140/о)

- Довідка про групу крові

 

Для оформлення особової справи вступника:

  • 4 фотокартки 3×4 без головного убору
  • тека файлова, 20 файлів формату А4
  • папір офісний 100 аркушів формату А4

 

 

 

 

Медична довідка

(лікарський професійно-консультативний висновок)

(форма № 086/о)

 

“Медична довідка*

(лікарський професійно-консультативний висновок)”

 

(форма № 086/о) є обов’язковим медичним документом для подання

в приймальні комісії навчальних закладів різних рівнів акредитації, типів,

незалежно від їх профілю. Без наявності медичної довідки всі інші передбачені

документи навчальними закладами для вступу до них не приймаються.

Довідка видається на руки абітурієнту лікарями (підліткові терапевти,

дільничні терапевти, сімейні лікарі) територіальних амбулаторно-поліклінічних

закладів після завершення повного їх обстеження і винесення висновку щодо

професійної придатності згідно з переліком методичних вказівок щодо медичного

відбору осіб, які поступають у вищі і середні спеціальні навчальні заклади.

Форма заповнюється на підставі попереднього динамічного спостереження

(записів у “Медичній карті амбулаторного хворого” (форма № 025/о),

“Вкладного листка на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого”

(форма № 025-1/о)) особи, яка звернулася для отримання довідки,

а також результатів лабораторних, функціональних, рентгенівських,

інших діагностичних обстежень, об’єктивних даних і оцінки стану здоров’я

на момент проведення обстежень безпосередньо перед видачею медичної довідки.

На титульному листку медичної довідки проставляється кутовий штамп закладу,

число, місяць (прописом) і рік її видачі. Крім того, повне найменування закладу

і його адреса згідно затвердженого Статусу вносяться в пункт 1.

У пункті 2 зі слів абітурієнта вписується найменування навчального закладу,

куди буде надана медична довідка.

Для пред’явлення в інші навчальні заклади вона не дійсна.

Пункти 3-6 заповнюються виключно на підставі записів у паспорті абітурієнта.

При заповненні пункту 7 “Перенесені захворювання” окрім згаданих облікових

форм необхідно враховувати захворювання, перенесені в дитячому віці у відповідності

до записів, внесених в них при передачі дітей з під нагляду дитячої поліклініки (відділення)

під нагляд підліткової служби.

Крім захворювань, необхідно вказати роки,

в яких були перенесені зазначені хвороби.

Пункт 8 – “Об’єктивні дані і стан здоров’я на момент обстеження”

та пункт 9 – “Дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження”

заповнюються власноручно вказаними в них спеціалістами

(терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, рентгенолог),

завіряються особистими печатками, штампами-кліше і підписом.

У пункті 10 – записуються дати і дані проведених лабораторних досліджень.

В ньому треба вписати результати всіх обов’язкових досліджень

(загальні аналізи крові та сечі, аналіз на цукор, аналіз калу на яйця гельмінтів),

так і інших досліджень в залежності від профілю та вимог навчального закладу,

куди подається медична довідка щодо стану здоров’я абітурієнта.

Результати лабораторних досліджень, які проведені більше як за місяць,

а флюорографічного більше, ніж шість місяців до дати видачі довідки – не дійсні.

У пункті 11 – вказуються дата, доза, серія і назва препаратів, якими проведені

щеплення у відповідності до календаря профілактичних щеплень. Вони заповнюються

на підставі даних форми № 025/о

“Медична карта амбулаторного хворого”,

розділу “Відомості про щеплення”.

На підставі записів у пунктах 7-11 заповнюється лікарський висновок щодо

професійної придатності (пункт 12) згідно вимог “Переліку методичних вказівок

щодо медичного відбору осіб,

які поступають у вищі навчальні заклади

і середні спеціальні навчальні заклади”.

Довідка підписується лікарем,

який її заповнив та головним лікарем

лікувально-профілактичного закладу (заступником з поліклінічної роботи,

завідуючим поліклінікою),

завіряється печаткою закладу і видається на руки абітурієнту.

Всі записи результатів досліджень та обстежень у формі № 086/о повинні

відповідати аналогічним даним “Медичної карти амбулаторного хворого”

(форми № 025/о).

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)

зберігається в навчальному закладі протягом 3 календарних років.

*Підліткам, які поступають на роботу, власник підприємства,

організації, установи

(незалежно від форм власності та видів їх діяльності) видає

“Направлення

на обов’язковий попередній медичний огляд” (форма № 093/о),

в якому медична

комісія лікувально-профілактичного закладу за результатами попереднього

огляду робить висновок про придатність (непридатність)

підлітка до роботи

за професією (посадою), вказаною у направленні.

Медична довідка (форма № 086/о)

на підлітків, які поступають на роботу, не видається.

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації

№ 063/о "Карта профілактичних щеплень"

 

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової

документації № 063/о" Карта профілактичних щеплень " (далі – форма № 063/о).

1. Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів охорони

здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та ведуть

в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах.

2.Форма № 063/о заповнюється лікарем або середнім медичним персоналом,

на кожного новонародженого і на дитину, яка вперше поступає під нагляд

поліклініки або фельшерсько-акушерського пункту (далі – ФАПу).

3. У верхньому лівому куті форми вказується назва міністерства,

іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого

самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад,

відповідальні особи якого заповнили форму № 063/о, його найменування,

місцезнаходження (повна поштова адреса) та ідентифікаційний

код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

4. Після заголовку обов’язково має бути вказана

дата заповнення карти профілактичних щеплень.

5. Далі наводиться найменування дитячої установи (для організованих дітей), № дільниці.

6. У пункті 1 вказуються прізвище, ім’я, по батькові дитини.

7. У пункті 2 вказуються у цифровій формі: число, місяць та рік народження.

8. У пункті 3 зазначається стать: чоловіча – 1, жіноча – 2.

9. У пункті 4 вказується місце проживання (повна поштова адреса).

10. У пункті 5 зазначається – мешканець міста або села, у разі зміни місця

проживання вносяться відмітки про переміну адреси.

11. У пункті 6 – „Щеплення проти туберкульозу” наводяться дані

про проведення щеплення, а саме: вид щеплення – вакцинація

чи ревакцинація, вік, дата проведення щеплення, доза та серія вакцини,

реакція на щеплення (місцева), медичні протипоказання (дата, причина).

12. У пункті 7 – „Щеплення проти поліомієліту” зазначаються дані

про проведення щеплення, а саме: вакцинація чи ревакцинація, вік,

дата проведення щеплення, доза та серія вакцини;

медичні протипоказання (дата, причина).

13. У пункті 8 – „Щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця” вказуються дані

про проведення щеплення, а саме: вид щеплення – вакцинація чи ревакцинація,

назва препарату, вік, дата проведення щеплення, доза та серія вакцини,

реакція на щеплення (загальна, місцева), медичні протипоказання (дата, причина).

14. У пункті 9 – „Щеплення проти кору” зазначаються такі дані: вік,

дата, доза і серія вакцини, реакція на щеплення (загальна, місцева),

медичні протипоказання (дата, причина).

15. У пункті 10 – „Щеплення проти паротиту” вказуються дані:

вік, дата, доза і серія вакцини, реакція на щеплення (загальна, місцева),

медичні протипоказання (дата, причина).

16. У пункті 11 – „Щеплення проти краснухи” вказуються такі дані: вік, дата,

доза і серія вакцини, реакція на щеплення (загальна, місцева),

медичні протипоказання (дата, причина).

17. У пункті 12 – „Щеплення проти гепатиту В” зазначається вид щеплення – вакцинація,

назва препарату, вік, дата, доза і серія, реакція на щеплення (загальна, місцева),

медичні протипоказання (дата, причина).

18. У пункті 13 – „Інші щеплення” вказуються такі дані: вид щеплення,

назва препарату, вік, доза, серія, реакція на щеплення (загальна, місцева),

медичні протипоказання до щеплень (дата, причина).

19. У пункті 14 – „Туберкулінові проби” зазначаються такі дані: вік, дата,

доза і серія препарату, результат після проведення туберкулінових проб.

20. У кінці форми № 063/о відповідальна особа вказує причину  зняття

з обліку, дату і засвідчує запис своїм підписом.

21. Карти зберігаються в спеціальній картотеці поліклініки, ФАПу, де їх розподіляють

за місяцями наступного щеплення, що забезпечує щомісячний облік дітей,

які підлягають активній імунізації.

22. У разі виїзду дитини з міста (району) на руки видається

довідка про проведені щеплення.

23. Форма № 063/о має бути чітко й розбірливо заповнена.

Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка її заповнює,

із зазначенням дати внесених змін. Відповідальною за інформацію,

яка надана в формі № 063/о, є особа, що її заповнила.

24. Термін зберігання облікової форми № 063/о – 5 років.

 

Начальник Центру

медичної статистики

МОЗ України                                          М.В. Голубчиков